O NAS

 

SBI Technologie to nowa, powstała we wrześniu 2014 roku Spółka innowacyjno-technologiczna. Pomimo krótkiego istnienia naszej Firmy, laboratoria należące do SBI Technologie zatrudniają kadrę o wszechstronnych  kwalifikacjach, popartych wieloletnim doświadczeniem. Obszarem naszego działania jest bardzo szeroko pojęte budownictwo. Zajmujemy się badaniami materiałów i wyrobów budowlanych oraz badaniami wykonywanych prac „in situ” czyli wprost na budowie. Szczególną uwagę poświęcamy budownictwu drogowemu. Wykonujemy badania typu dla mieszanek mineralno-asfaltowych, projektujemy różnego rodzaju mieszanki przeznaczone do stabilizacji zarówno mechanicznej jak i z zastosowaniem spoiw hydraulicznych. Projektujemy betony cementowe. Wykorzystując obecny potencjał sprzętowy oraz nasz personel, jesteśmy w stanie obsłużyć laboratoryjnie każde zadanie w zakresie budownictwa drogowego, zarówno od strony Wykonawcy jak i Zamawiającego.

Dużą część naszej działalności pochłania obsługa technologiczna kopalń pozyskujących kruszywa dla  budownictwa. Nasza główna siedziba to Sandomierz. Tu znajdują się nasze pracownie zajmujące się badaniami kruszyw oraz betonów cementowych. Mieszanki mineralno-asfaltowe oraz lepiszcza bitumiczne są badane w laboratorium w Żołyni. Posiadamy dodatkowo trzy stacjonarne laboratoria, obsługujące wytwórnie mas asfaltowych w Budach, Kraśniku i Radymnie. Kolejną naszą dziedziną jest obsługa systemów Zakładowej Kontroli Produkcji. Obecnie taką usługę prowadzimy dla pięciu kopalń kruszyw oraz dla trzech wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych. Prowadzimy również działalność szkoleniową z zakresu technologii budownictwa drogowego oraz budowlanych przepisów technicznych obowiązujących w Polsce.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą przeglądając naszą stronę internetową.