BADANIA MIESZANEK MINERALNO-ASFALTOWYCH

 • Obliczenie recepty roboczej na WMB;
 • Wykonanie próbek Marshalla;
 • Oznaczenie gęstości objętościowej próbek Marshalla;
 • Oznaczenie gęstości w piknometrze;
 • Obliczenie wolnej przestrzeni i wypełnienia w MMA;
 • Ekstrakcja MMA wraz z oznaczeniem składu;
 • Ekstrakcja MMA wraz z oznaczeniem składu z próbki ciętej z nawierzchni;
 • Oznaczenie gęstości objętościowej z próbki ciętej z nawierzchni;
 • Oznaczenie gęstości z próbki ciętej z nawierzchni;
 • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia w warstwie nawierzchni;
 • Oznaczenie wolnej przestrzeni w warstwie nawierzchni;
 • Badanie PiK;
 • Penetracja asfaltu.