BADANIA TERENOWE

  • Wykonywanie odwiertów 80, 100, 150mm w warstwie nawierzchni, pomiar grubości warstwy;
  • Uzupełnienie w nawierzchni asfaltowej otworów po odwiertach;
  • Badanie równości podłużnej planografem;
  • Badanie ugięć sprężystych belką Benkelmanna, bez przeciwwagi;
  • Oznaczenie ilości emulsji użytej do skropienia;
  • Wykonanie badania aparatem VSS, bez przeciwwagi;
  • Wykonanie badań płytą dynamiczną;
  • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia sondą SD-10;
  • Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia przy użyciu cylindra.